ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
CÉVAN WINES en www.cevan-wines.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van Christophe Vandevoorde, met maatschappelijke zetel te 8940 Geluwe, Ieperstraat 46a, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0766 894 173. De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en likeuren aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de online bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door CÉVAN WINES. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij CÉVAN WINES als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door CÉVAN WINES. De algemene voorwaarden van CÉVAN WINES heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel oproepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege CÉVAN WINES ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van CÉVAN WINES verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Prijzen
De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling (voor meer informatie gelieve met ons contact op te nemen of de rubriek verzendkosten na te lezen).

Betaling
Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden van toepassing voor aankopen op onze website

  1. Bankkaart (Bancontact, Visa, Mastercard).
  2. Voor alle online bestellingen wordt een betaling geëist alvorens de goederen worden geleverd!

Voorraad
CÉVAN WINES behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. CÉVAN WINES behoudt zich eveneens het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer in voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal CÉVAN WINES, de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Levering en leveringstijd
CÉVAN WINES. zal zich inspannen om de levertijden te respecteren, maar kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor leveringen die te laat aankomen. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan CÉVAN WINES. doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,...) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. De vermelde levertijden doen in hoofde van CÉVAN WINES, geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 5 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van CÉVAN WINES, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. CÉVAN WINES is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door CÉVAN WINES. gedragen. CÉVAN WINES verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de aflevering bon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Bestellingen worden uitgeleverd via onze eigen distributiedienst .

Eigendomsvoorbehoud
CÉVAN WINES behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

Plaats van levering
De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven.

Klachten
Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan CÉVAN WINES via mail naar contact@cevan-wines.be

Annulering koopovereenkomst
Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. CÉVAN WINES verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien deze een kurksmaak heeft (zie onze rubriek kurkgarantie) of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening, kasticket of factuur en dit tot maximum 2 weken na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omwisseling ligt te allen tijde bij CÉVAN WINES

Privacy
De persoonlijke gegevens die de klant CÉVAN WINES bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van CÉVAN WINES. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten, promoties en acties. Indien de klant niet meer wenst gecontacteerd te worden door CÉVAN WINES voor commerciële doeleinden, dient hij dit te melden via contact@cevan-wines.be

Leeftijdsrestrictie
Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen. Bestellingen worden steeds afgehaald in onze winkels of thuis geleverd door onze eigen leveringsdienst. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt.

Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering of afhaling wordt zijn of haar identiteitskaart gevraagd. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt, eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen CÉVAN WINES en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. En eventuele geschillen zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van CÉVAN WINES gevestigd is.

Kurkgarantie
Wanneer u een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar CÉVAN WINES. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen echter in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild! OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kassa, ticket of factuur) en dit tot maximum 1 maand na aankoop van de wijn.

Levering aan huis
Indien u gekozen heeft voor "Levering aan huis" zal CÉVAN WINES uw bestelling steeds binnen een termijn van 10 werkdagen leveren op het door u ingegeven leveringsadres (ENKEL IN BELGIË) . De leveringen aan huis gebeuren via onze eigen distributiedienst.

Verzendkosten

Gratis verzending vanaf € 150

Via koerierdienst:
* Pakket tot 31 kg = € 10
* Pakket boven 31 kg = € 15